Välkommen,


Fotograf Anders Rosenberg
... kom in, slå dig ner, sätt dig bekvämt och låt mig berätta lite om vad vi gör och varför vi tycker det är viktigt. Ibland behöver man göra en inventering av lagret, en uppdatering eller investering, en input av något slag helt enkelt – för att växa – både på höjden och djupet. Kanske är det därför du är här.

”-Det går fort nu”, är en vanlig fras idag och det är sant. Vi lever i en tid då hjulen snurrar allt snabbare. Uttryck som ”stresstålighet”, ”prioritering” och ”många bollar i luften” har blivit honnörsord. Tyvärr följer i dess kölvatten ofta andra uttryck, som t.ex. ”utbrändhet” och ”stress-symptom”. För att inte tala om hur många som ”gått in i väggen”... Det sociala klimatet upplevs som allt tuffare och det påverkar oss, unga som gamla, oavsett kön, ursprung och religion. När det så är dags för den där inventeringen eller uppdateringen känner många att det etablerade systemet inte räcker till. Dessutom vill fler och fler själva ta mer ansvar för sin hälsa och utveckling, man vill ha större insikt och förståelse såväl för den egna personen som för sin omgivning.

Samtidigt anser många att tiden vi lever i även, och kanske paradoxalt nog, går långsammare. En tid då sökandet efter alternativa vägar ökar, både inom den privata sfären och den offentliga sektorn. En tid då den andliga kunskapen växer med betryggande hastighet.

Det är där vi kommer in... Det vi erbjuder är inte en ersättning av systemet utan ett komplement till det redan befintliga. Vi använder oss av annorlunda tillvägagångssätt, nya verktyg, nya former av stimulans baserade på både gamla och nya, traditionella och otraditionella metoder.

Det är dags att stanna upp, hämta andan och njuta mer av livet.