Glödvandring


Fotograf Anna Emilia Lundgren

Vårt förhållande till elden är lika gammalt som den mänskliga rasen. Att dyrka elden genom riter för rening, läkande, initiering, styrka och mod har alltid varit en tråd i den kulturella väven på vår planet. Många ursprungsbefolkningar världen över hade, eller har, ritualer och ceremonier för att ära den heliga aspekten av elden där man hedrar dess gåvor och dess kraft.

Glödvandring utförs sedan urminnes tider och är en mycket viktig tradition i ett flertal länder (den äldsta nedskrivna berättelsen om glödvandring är 4000 år gammal och kommer från Indien). Uppkomsten av glödvandring har gått förlorad i historiens krönikor, men vi vet att i Afrika, ofta ansedd som mänsklighetens vagga, finns en lång tradition. Även i Tibet, Sri Lanka, Kina, Japan, Argentina, Nord- och Sydamerika och på Bali, för att nämna några, går och dansar folk över elden. Glödvandring och eld-dyrkan har närt och värmt människans själ sedan mänsklighetens början.

Modern tid

Kunskapen om glödvandringen har äntligen spridits även till västvärldens moderna samhälle där den har utvecklats till att idag vara ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling, förändring och insikt om den egna förmågan. Ceremonin praktiseras numer av människor med vitt skilda ursprung och av vitt skilda anledningar. Vad som till en början endast var tillgängligt för mindre grupper spreds så småningom då chefer och företag fick upp ögonen för glödvandringen under början av 1990-talet. Gruppernas storlek varierar från allt mellan 15 till 500 men vi tycker det optimala antalet deltagare är 30-50 för en ½ dags kurs, då det är möjligt att möta alla individuellt.

Varför?


Varför väljer man då att göra en glödvandring? Det kan vara företag, skolor och privatpersoner som söker förändring, förbättring och utveckling.Många arbetsgivare väljer idag att skapa en dag med teambuilding, där en glödvandring ingår, för att inspirera sin personal genom att höja energi och självkänsla hos varje individ och på så sätt skapa ett mer sammansvetsat team. De individuella skälen är många. Kanske ska man fatta ett viktigt beslut, kanske behöver man ett bevis på sin egen förmåga eller kanske för att markera en ny fas i livet. Det handlar om att testa sina gränser och att utforska var de går. Om att upptäcka att de egna begränsningarna kanske var onödigt snävt satta. Att göra något som omgivning, skola, föräldrar (och kanske framför allt den egna hjärnan!) anser omöjligt skapar en otrolig känsla av frihet: ”Jag kan och klarar alltså mycket mer än vad jag trodde....”

Gammal eller ung, kvinna eller man spelar ingen roll, inte heller ställs några egentliga krav på fysisk kondition.

Hur?

När vi glödvandrar gör vi det avsiktligt, d.v.s. det är en medveten handling. Vi skadar oss inte eftersom vi är fokuserade på vad vi gör, vår energi står i samklang med eldens.

Vi börjar med ett seminarium som till stor del består av interaktiva övningar, individuella samt i grupp. Vi kombinerar traditionella andliga och psykologiska verktyg för lärdom, där fokus ligger på att identifiera hinder och förankra visioner. Vi samarbetar kring rädslor och förhoppningar, självbild och affirmationer. Humorn är en nödvändig ingrediens och även den ett viktigt verktyg så glädjen står ofta högt i tak. När vi klarat av presentationer och gjort en hel del övningar som skapar trygghet och en känsla av samhörighet så är det dags att gå ut och bygga elden. Genom detta får alla en tydlig känsla för den fysiska verkligheten av det vi ska göra. Vi arbetar i en cirkel av respekt och kärlek, för elden och för oss själva. Efter att vi tillsammans tänt elden är det dags att återvända till ”klassrummet” där vi fortsätter med övningar som utmanar våra rädslor och stärker vårt fokus. På så vis höjer vi vår energi till eldens nivå. När så elden är redo för oss och vi för den, går vi ut igen. Då är det dags för den verkliga utmaningen – att ta ett ärligt beslut: vill jag gå över glöden eller inte. Beslutet sker helt på ens egna villkor, dvs endast du själv bestämmer och oavsett vilket beslutet blir kommer du att ha varit delaktig i en oförglömlig upplevelse.Ana Olivegren, Sundoor Master Firewalk Instructor & Teacher, leder dessa glödvandringar. Upplev en kväll av glädje, utveckling och förändring där du får möjlighet att gå över glödande kol mot en ny verklighet fri från begränsningar. Dessa kvällar passar alla och är även ett utmärkt tillfälle för familj och vänner att göra något tillsammans.

Detta ingår:
  • Dynamiska och roliga processer som löser upp rädslor och negativa uppfattningar
  • Praktiska verktyg du kan använda i din vardag
  • Lekfullt och extatiskt firande av livet
  • Möjlighet att upptäcka nya sätt att bemöta hinder
  • Tillfälle att be om vad du önskar

Vi kan skräddarsy en glödvandring för de speciella behov din grupp eller ditt företag har. Vi kan även vara ett komplement till kurs eller seminarium för att ge er organisation och dess folk en kväll ni aldrig kommer glömma.

Företag SEK 1000 /person
Privata grupper SEK 700 /person
Ungdomar SEK 500 /person

Kostnad för ev. kost & logi, resor och material tillkommer.
Alla priser exklusive moms.