Om Ana Olivegren

”-Det går fort nu”, är en vanlig fras idag och det är sant. Vi lever i en tid då hjulen snurrar allt snabbare. Uttryck som ”stresstålighet”, ”prioritering” och ”många bollar i luften” har blivit honnörsord.
Tyvärr följer i dess kölvatten ofta andra uttryck, som t.ex ”utbrändhet” och ”stress-symtom”. För att inte tala om hur många som ”gått in i väggen” ….
Det sociala klimatet upplevs som allt tuffare och det påverkar oss, unga som gamla, oavsett kön, ursprung och religion.
När det så är dags för den där inventeringen eller uppdateringen känner många att det etablerade systemet inte räcker till. Dessutom vill fler och fler själva ta mer ansvar för sin hälsa och utveckling, man vill ha större insikt och förståelse såväl för den egna personen som för sin omgivning.

Samtidigt anser många att tiden vi lever i även, och kanske paradoxalt nog, går långsammare. En tid då sökandet efter alternativa vägar ökar, både inom den privata sfären och den offentliga sektorn. En tid då den andliga kunskapen växer med betryggande hastighet.

Det är där vi kommer in. Det vi erbjuder är inte en ersättning av systemet utan ett komplement till det redan befintliga. Vi använder oss av annorlunda tillvägagångssätt, nya verktyg, nya former av stimulans baserade på både gamla och nya, traditionella och otraditionella metoder.

Det är dags att stanna upp, hämta andan och njuta mer av livet.

Biografi

Ana Olivegren är en internationell lärare och terapeut, en modern medicinkvinna, med över 35 års erfarenhet med fokus på fysisk, mental och emotionell hälsa med hjälp av ceremonier, rådgivning och andningsterapi som hennes huvudverktyg.

Hon är håller kurser för företag och använder glödvandring som en drivkraft mot handling och resultat. Hon har initierats till att leda svetthyddor av nordamerikanska indianska lärare och är certifierad i andra terapier som Breathwork, reiki, Urban Tantra och klassisk massage.

Förutom kurser erbjuder Ana sessioner i relationscoaching, personlig rådgivning, tantriska metoder, regression, stresshantering och vid speciella tillfällen har hon glädjen och äran att hålla vigslar samt ceremonier för namngivning.

Under 1990-talet arbetade Ana med tonåringar som föreståndare på en ungdomsgård. Där utvecklade och genomförde hon en unik metod för att driva sådana centra. Hon skapade även ett program för att leda unga människor under deras utveckling mot vuxenlivet, som hon nu erbjuder till skolor och fritidsgårdar.

Hon talar flytande svenska, engelska och italienska.

Med sin varmhjärtade närvaro och djupa empati har hon guidat otaliga individer och par att hitta hem till sig själva och varandra. Genom medkänsla, smittsam glädje och rak kommunikation berör hon deltagare och klienter på en djupet och det helande skratt är aldrig långt borta för dem som möter henne.

Ana har känt och arbetat med Peggy Dylan sedan 1998, är certifierad Sundoor Master & Teacher och har därmed tillstånd att utbilda andra för att leda glödvandring.

I sitt arbete använder hon både forntida ritualer och moderna tekniker när hon undervisar i hur man skapar en säker miljö för att utforska dimensionerna av inre tillväxt.