Om Ana


Fotograf Anette Sjöstrand

Ana Olivegren är en internationell lärare och terapeut som har över 30 års erfarenhet av arbete med fokus på mental, emotionell och fysisk hälsa. Samtalsterapi, primalterapi och frigörande andning är några av hennes viktigaste verktyg. Hon håller kurser för både företag och privata grupper, där hon använder glödvandring som en drivkraft till handling och resultat. Hon har initierats av Nord- och Sydamerikanska lärare till att leda olika ceremonier, däribland svetthyddor och är även certifierad i andra terapier såsom Parsamtal, Reiki, Urban Tantra och klassisk massage. Ana arbetar också som tolk för svenska, engelska och italienska.

Under 1990-talet var hon föreståndare för en ungdomsgård, där hon utvecklade och genomförde en unik metod för att driva sådan verksamhet i samarbete med skola och föräldraförening. Hon har skapat hon ett program, för att vägleda unga människor i deras utveckling till vuxen ålder, som hon nu erbjuder nu till skolor och andra centra.

Utöver detta arbete erbjuder Ana relationsterapi, rådgivning, tantriska läror, regressionsterapi och stresshantering.

Med empati, stort hjärta och varm humor har hon väglett oräkneliga individer och par att hitta sin inre glädje och komma i djupare kontakt med sig själva och andra. Genom rak kommunikation, generositet och smittsam glädje når hon klienter och kursdeltagare på en djup nivå och det helande skratt är aldrig långt borta för dem som möter henne.

Ana har känt och arbetat med Peggy Dylan sedan 1998, är en certifierad Sundoor Master & Teacher, vilket innebär att hon är en av 16 certifierade lärare i hela världen med rätt att utbilda andra att hålla glödvandringar.
Hon använder både gamla riter och modern teknik, när hon skapar en säker miljö för varje individ att tryggt kunna utforska sitt inre landskap och stärka självkänsla samt självförtroende.

"Accessing those places which most people find impossible to reach comes easily to Ana. She steps into ceremony and the group responds with a deep passion which changes every participant."
-Peggy Dylan

"Glädje, njutning och kärlek - inspiration, ärlighet och livslust – är sådant jag anser att vi människor har rätt till. Därför är dessa begrepp vägledande principer för mig. Det är en ära att få arbeta med frågor kring relationer, kärlek, visioner och varje gång någon vänder sig till mig i förtroende är en gåva.
Om vi inte skapar vår framtid, kommer vårt förflutna att göra det åt oss!”
-Ana Olivegren