Temadagar


Fotograf Gabriella Seward

Vi erbjuder heldagar för ungdomar som syftar till att öka självförtroende och tillit, både till den egna individen samt till gruppen och omvärlden. Programmet anpassas efter gruppens behov.

Genom övningar där tonvikten ligger på samarbete och självkännedom får man nya referensramar att utgå ifrån. En del av de övningar vi använder bygger på urgamla ceremonier från flera världsdelar som bl.a. har just till syfte att vara en initiering till vuxenvärlden. Tema för dagen kan t.ex. vara: andlighet, eget ansvar, framtid, sexualitet, rädslor och hinder, individualitet m.m.


Fotograf Gabriella Seward

I arbetet med ungdomar är ärlighet och humor nödvändiga verktyg. Dagen färgas av många skratt och glädjen över spännande upplevelser och nya insikter sitter i länge efteråt.

Dessa dagar kan även kombineras med glödvandring.

Heldag SEK 500 /person
Kväll med glödvandring SEK 500 / person
Heldag med glödvandring SEK 800 /person

Kostnad för ev. kost & logi, resor och material tillkommer.
Alla priser exklusive moms.