Med ett lite större fokus på tillåtande av känslor, något som många män blivit tvingade att hålla i schack.
I fullmånesvetten vänder vi oss specifikt till kvinnan/modern, hennes kraft och kunskap.
Svetthydda är en kraftfull ceremoni för rening och pånyttfödelse, där vi använder oss av den naturliga magi som finns i elementen jord, eld, vatten och luft.
Dop, bröllop och begravning. För många av oss är dessa några av de viktigaste händelserna i våra liv och vi vill gärna dela dem med våra nära och kära.
Upplev en kväll av glädje, utveckling och förändring där du får möjlighet att gå över glödande kol mot en ny verklighet fri från begränsningar.